Omgeving
Alkmaar
Bergen
Heerhugowaard
Amsterdam
Haarlem
Purmerend
Zaandam

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden op diensten en producten

Geldigheid.
Deze offerte is in ieder geval 1 maand geldig.
Eigendom.
Wij voeren uitsluitend werkzaamheden uit met de nadrukkelijke medewerking en toestemming van de eigenaar van het object.
Oplevering.
Wij gaan er van uit dat de opdrachtgever of een vertegenwoordiger er van aanwezig is tijdens het werk en dat deze zijn/haar wensen kenbaar maakt voordat wij onze spullen in hebben gepakt en/of vertrokken. Wij komen niet gratis terug wanneer er niemand aanwezig is geweest om op te leveren of wanneer achteraf (door anderen) wordt beweerd dat het werk niet goed is gedaan.
Betaling.
Wanneer u akkoord gaat met deze offerte/afgesproken prijs verplicht u zich tot het betalen van de afgesproken prijzen ongeacht hoeveel arbeid wij daarvoor verrichten of kosten hiervoor maken. Wij op onze beurt verplichten ons tot het uitvoeren van de werkzaamheden zoals in de offerte vermeld of afgesproken is.
Er is achteraf vanuit beiden partijen geen mogelijkheid prijzen bij te stellen.

U krijgt van ons na afloop van de werkzaamheden een factuur toegezonden. U heeft standaard 14 dagen de tijd deze te betalen. Mocht de factuur niet binnen deze termijn betaald zijn dan zal Greensathome u een herinnering sturen en/of persoonlijk contact met u opnemen. Pas na het persoonlijk contact of herhaalde pogingen hiertoe zullen er aanmaningen met verhogingen worden verzonden. 

Wat wordt er van de opdrachtgever verwacht.
Dat deze om zijn of haar veiligheid denkt en die van haar personeel, kinderen en bezoekers. Daarom tijdens de werkzaamheden uit de buurt blijven!
Dat de opdrachtgever zich op de hoogte gesteld heeft van de gemeentelijke regelgeving omtrent de werkzaamheden en dat de eventuele benodigde vergunningen in bezit zijn van de opdrachtgever. Dat eventuele (speciale) wensen van de opdrachtgever in een zo vroeg mogelijk stadium bekend worden gemaakt aan de boomverzorger. 

Dat buren op de hoogte zijn van de plaats tijd en aard van de werkzaamheden die gaan plaatsvinden. Dat de aan- en afvoerroute (de route voor het aanvoeren van materieel en voor het afvoeren van het afval) vrij is van obstakels.
Dat de opdrachtgever zelf; spullen, tuinhekjes en lampen verwijderd die onder of nabij de boom staan. 

Aansprakelijkheid
Greensathome Boom en beplantingsspecialist is een professioneel bedrijf dat verzekerd is voor schade aan derden. Uitgesloten zijn echter:
A) Schade aan tuinplanten.
B) Schade aan verf. 

C) Schade aan zaken voor de boomverzorger niet zichtbaar en niet bekend (ondergrondse leidingen/ kabels e.d.)
D) Schade binnenshuis en schade aan deuren, deurposten ramen en raamkozijnen indien de boomverzorger deze ruimten dient te betreden dan wel te passeren voor uitvoering van de werkzaamheden (b.v. aan- of afvoerroute materiaal/afval of aan- of afvoerroute van materieel of werknemers). Dan wel wanneer op uitnodiging van de opdrachtgever of haar naasten bepaalde ruimten worden betreden (b.v. op uitnodiging van de opdrachtgever pauzeren in keuken/huiskamer). E) Schade aan voertuigen (deze kunnen vaak beter verderop worden geparkeerd tijdens de werkzaamheden). 

F) Bij plantwerkzaamheden* is Greensathome niet aansprakelijk voor de kosten van herplant indien de door Greensathome (ge)plantte boom/beplanting niet is aangeslagen.
*Deze uitsluiting zegt niets over de(ver)plant-kwaliteiten van Greensathome. Deze uitsluiting is tot stand gekomen omdat er achteraf onvoldoende nagegaan kon worden door Greensathome of er door de opdrachtgever voldoende nazorg (water) is gegeven aan de door Greensathome (geplantte bomen/beplanting)

G) Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor schades voortkomend uit ons (advies) werk voor meer dan 4 maal het factuurbedrag van de desbetreffende werkzaamheden.

H) Schade buiten onze bedrijfsaansprakelijkheids verzekering om of boven het maximaal uitgekeerd bedrag (1 miljoen) 

Maatwerk. 

Het is mogelijk van de bovenstaande uitsluitingen af te wijken indien de opdrachtgever dit vóór het aanbesteden van het werk aangeeft aan Greensathome. Er kunnen dan andere oplossingen gezocht worden (b.v. aan en afvoer over het dak d.m.v. tele- of torenkraan of het (tijdelijk) verwijderen dan wel afdekken of afschermen van kwetsbare zaken). 

Meerwerk. 

Wanneer er werkzaamheden moeten worden verricht die niet in de offerte overeengekomen zijn, wordt dit als meerwerk gerekend. Voor meerwerk wordt ons uurtarief 52,50. 

Wanneer het werk wordt stilgelegd door opdrachtgever, wetgeving, overheidslichamen of door externe oorzaken waar de aannemer niet verantwoordelijk voor is worden de extra kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.